Ατομική συμβουλευτική γονέων σε θέματα συμπεριφοράς
Αρκετές φορές απασχολούν τους γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας ζητήματα συμπεριφοράς και ανατροφής των παιδιών τους και πως αυτά επιλύονται. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχουμε συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων, ο αριθμός των οποίων ορίζεται με βάση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς.

Επισκέψεις στο σπίτι/σχολείο για εκπαίδευση των γονέων/εκπαιδευτικών
Για τους γονείς του κέντρου μας με παιδάκια στο φάσμα του αυτισμού ή άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες, προγραμματίζονται επισκέψεις στο χώρο τους, ώστε να εκπαιδευτούν καλύτερα και πιο άμεσα στο πώς να χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες συμπεριφοράς του παιδιού τους.
Οι γονείς εκπαιδεύονται σε ζητήματα επικοινωνίας, αυτοεξυπηρέτησης, παιχνιδιού, σίτισης και ύπνου καθώς σε οποιεσδήποτε δυσκολίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.

Εάν χρειαστεί, γίνονται επισκέψεις και στο σχολείο του παιδιού, βοηθώντας και εκεί τις νηπιαγωγούς/δασκάλους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με το παιδί στο σχολικό πλαίσιο.

Στο Δεντρόσπιτο βλέπουμε τους γονείς ως συνθεραπευτές και συνεχιστές της εκπαιδευσης του παιδιου στο σπίτι.

Παράλληλη στήριξη στο σχολείο
Oι γονείς παιδιών με αυτισμό, τα οποία φοιτούν σε δημόσια σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, έχουν το δικαίωμα, με βάση τη νομοθεσία, να παρέχουν ιδιώτη συνοδό παράλληλης στήριξης για το παιδί τους. Εμείς αναλαμβάνουμε την εξεύρεση ιδιώτη συνοδού για το παιδί σας. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και εποπτεία του συνοδού από εμάς.

Αυτονομη Διαβιωση στο Σπίτι & την Κοινότητα

Στην εφηβεία είναι ωφέλιμο να ξεκινάει η αυτονομία του εφήβου με αναπτυξιακά ελλείμματα, με σκοπό την ημι-αυτόνομη ή και αυτόνομη διαβίωση. Εμείς, αναλαμβάνουμε την εξεύρεση συνοδών, για τους εφήβους που παρακολουθούμε, με σκοπό την διδασκαλία δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης και κοινωνικοποίησης. Η διδασκαλία γίνεται στο σπίτι του εφήβου και με εξόδους στην κοινότητα.