Ως αξιολόγηση ορίζεται η διαδικασία συνεδριών πριν την οργάνωση του ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος. Σε αυτή την διαδικασία αξιολογούνται οι δεξιότητες του παιδιού, ώστε να διαπιστωθούν οι κατεκτημένες και ακατάκτητες δεξιότητες του παιδιού.

 Η αξιολογητική διαδικασία έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την δημιουργία του εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος του κάθε παιδιού και δεν γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς.

Η διάρκεια της αξιολογητικής διαδικασίας δεν είναι καθορισμένη και εξαρτάται από τις δεξιότητες του κάθε παιδιού.

 

Τα αξιολογητικά εργαλεία των προγραμμάτων ειδικής διαπαιδαγώγησης, που χρησιμοποιούμε στο Δεντρόσπιτο, βασίζονται στην Επιστημη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς και είναι τα εξής:

1. VB-MAPP ( Verbal Behaviour Milestones Assessment and Placement Programme)

2. AFLS ( The Assessment of Functional Living Skills)

3. ABLLS-R (Assessment of Basic Language and Learning Skills)

 

Στο Δεντρόσπιτο αναλαμβάνουμε την εκτενή αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιού σας, σε περίπτωση μη τυπικής ανάπτυξης. Το σύνολο των ωρών της ολοκληρωμένης αξιολόγησης ανέρχεται εως 12 ώρες ( 1 φορά την εβδομάδα σε διάστημα 3 μηνών ή με βάση την διαθεσιμότητα των ραντεβού).