Η εκπαιδευση αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς (τυπικών & μη τυπικών παιδιών) και στοχεύει στην κατανόηση βασικών τεχνικών εκπαίδευσης και οριοθέτησης συμπεριφοράς των παιδιών, με βάση την επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

-          H Eπιστήμη της Ανάλυση Συμπεριφοράς

 -      Το ΑΒC της συμπεριφορας (τι προηγείται-συμπεριφορά-επίπτωση)

 -      Εισαγωγή στη ενίσχυση & τιμωρία 

 -      Τι ειναι το pairing & πώς κάνουμε την διδασκαλία διασκεδαστική  

-     Πως εκπαιδεύουμε χωρίς λάθη ( καθοδήγηση & απόσυρση της)

-          Διαμόρφωση της συμπεριφοράς

 -     Γενίκευση

-          Οπτικά βοηθήματα για την εκμάθηση δεξιοτήτων (πχ Πρώτα-Μετά, οπτικό πρόγραμμα πλυσίματος χεριών)

-          Συμβόλαιο συμπεριφοράς και σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών

-          Αντιμετώπιση των εκρηκτικών συμπεριφορών & διδασκαλία εναλλακτικών συμπεριφορών

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ: 50 ευρώ (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Τετάρτη 10/ 24 Νοεμβρίου 2021, 10:00-12:00 πρωί

Τετάρτη 1/ 8 / 15 Δεκεμβρίου 2021, 10:00-12:00 πρωί

 

To υλικό της εκπαίδευσης αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους μέσω e-mail λίγες μέρες πριν την συνάντηση ή αμέσως μετά την συνάντηση, εφοσον εχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές εκκρεμότητες.

Η εκπαίδευση αυτή θα διεξαχθή διαδικτυακά, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Zoom, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν άμεση διάδραση με την εισηγήτρια. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο εισόδου στην πλατφόρμα

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής και οτιδήποτε χρειαστεί θα αποσταλλεί με ταχυδρομείο στην διεύθυνση αποστολής που θα μας υποδείξει ο κάθε συμμετέχων.