Πρωινό Κέντρο Ημέρας για παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό ή άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες.

 

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-15:00 και τα παιδιά ακολουθούν δομημένα συμπεριφοριστικά προγράμματα

- ειδικής διαπαιδαγώγησης

- λογοθεραπείας

- κοινωνικών δραστηριοτήτων

- παιχνιδιού

- αυτοεξυπηρέτησης.

 

Το κέντρο ημέρας δημιουργείται στην περίπτωση που οι γονείς των παιδιών επιθυμούν πρωινές συνεδρίες θεραπειών, οι οποίες υπερβαίνουν τις 4 εβδομαδιαίες ώρες.  Το κάθε παιδί που υπάγεται στο κέντρο ημέρας ακολουθεί τις δικές του ώρες θεραπείας, ύστερα από συννενόηση με την οικογένεια.